Ture Korsager

Administrerende direktør

Ture er født i Esbjerg, dengang Danmarks største fiskerihavn, og hans interesse for fiskeri udvikledes derfor tidligt.

Han er uddannet hos A. P. Møller og Hammersmith & West College London, og han har en HD(Udenrigshandel) fra Copenhagen Business School i København.

Ture var i 1986 med til at grundlægge Atlantic Shipping A/S, og har været ene-ejer af virksomheden siden 1990. Og i mere en 25 år har han rejst til kunder overalt på jorden og forhandlet fiskeskibe, kvoter og hele selskaber.

Ture taler dansk, engelsk, norsk, svensk, tysk og noget fransk.